Encümen Üyeleri

     
1 Hasan Haşmet IŞIK  Belediye Başkanı
2 Mutlu İNAT Encümen Üyesi
3 Bakiye SÖKMEN Encümen Üyesi
4 Fikret BODUR Yazı işleri Müdürü
5 İshak KOCAMANOĞLU Mali Hizmetler Müdürü