Misyonumuz Vizyonumuz

1.MİSYONUMUZ

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi gereği mahalli müşterek nitelikte  olmak kaydıyla , aynı kanunun 15. Maddesi yükümlülüklerini yerine getirerek  imar çevre ve tüm alt ve üst yapı  sorunları çözümlenmiş  sosyal ilişkiler ve sosyal gelişmişliğin üst seviyede olduğu  müreffeh bir Yatağan  yaratmaktır.

2.VİZYONUMUZ

 Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile  yetki ve sorumluluklarının ayrıştığı günümüz Türkiye’ sinde belediyemize verilen yetki ve imtiyazların Yatağanda yaşayan tüm halkımızın yaşamına her alanda etki edebilecek  şekilde kullanılması, halk ve hak  memnuniyeti yaratmaktır.