Basın Yayın ve Halkla İlş. Müd.

Birim Amiri

Tarcan OĞUZ

Belediye Başkan Yardımcısı

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

 Dahili: 101-102-103

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

info@yatagan.bel.tr

 

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

Belediyemiz hakkında yazılı ve görsel basında çıkan haberleri toplayarak arşivlenmesini sağlamak, belediye tarafından yapılan organizasyonların tanıtımını yapmak ve takibini sağlamak, halkın bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni hazırlamak, belediye faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak, belediye ile ilgili yayınları basmak, dağıtmak, kültür yayınlarını yayınlamak, halkın istek ve şikâyetlerini cevaplandırmak, Halkla İlişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturulması, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve görevlerinin korunması, yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması, Müdürlüğün başlıca görevleridir.