Fen İşleri Müdürlüğü

Birim Müdürü

Hasan ÖZTÜRK

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 53 88

 Dahili: 501

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

hasan.ozturk@yatagan.bel.tr

 

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

 • Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
 • Kış şartlarında yolların açık tutulmasından, ana arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliğini tesis ettirmek,
 • Trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlerini yapmak ve/veya yaptırmak, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
 • Fiziki çevre düzenlemeleri ( bordür-tretuar) ile ilgili işleri yürütmek, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılması,
 • Topluma çevre bilincinin aşılanmasında birimin üzerine düşen görevleri yürütmek,
 • Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanması ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması,
 • İnşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak, belediye sınırları içerisinde yağmur sularının halka zarar vermeyecek şekilde ıslahı için birimin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, ,
 • Bu amaçla ızgara ve ilavelerinin yapılmasını, temizlenmesini ve seviyelerin ayarlanmasını sağlamak.
 • Belediye içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu sırada kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilmesini ve depolanması çalışmalarını yürütmek.
 • Müdürlüğümüzün hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,
 • Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 5393, 2981, 3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda öncelik sırasına göre gereğinin yapılması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.