İmar ve Şeh.Müdürlüğü

Birim Müdürü

Meral AKTAN

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 54 76

 Dahili: 410

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

meral.aktan@yatagan.bel.tr

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

Yatağan  Belediyesi sınırları içerisinde imar kanunu, Yapı Denetim Kanunu , İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; İmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, proje tasdiki (Mimari Statik-Elektrik-Mekanik Tesisat) yaparak Yapı Ruhsatı düzenlemek ve Belediye sınırları içersindeki İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemler tesis etmek verilmiş olan Yapı Ruhsatları olarak tamamlanmış binalara Yapı kullanma izin belgesi vermek Müdürlüğün başlıca görevleridir.