Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Birim Müdürü

Fatma ONAT

 

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

 Dahili: 405

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

info@yatagan.bel.tr

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, şenlik, festival, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak, , amatör spor kulüplerine destek ve amatör sporculuğu teşvik etmek için organizasyonlar düzenlemek , Müdürlüğün başlıca görevleridir.