Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Birim Müdürü

İshak KOCAMANOĞLU

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 54 74

 Dahili: 201

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

ishak.kocamanoglu@yatagan.bel.tr

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesini hazırlamak, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek, Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak. Belediye personelinin maaş, ikramiye vb. sosyal haklara ilişkin bordroların ödemesini yapmak,5018 sayılı Kanun uyarınca diğer iş ve işlemleri yürütmek Müdürlüğün başlıca görevleridir.