Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

Birim Müdürü

Hasan ÖZTÜRK

 Park ve Bahç. Müd.V.

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 53 88

 Dahili: 501

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

hasan.ozturk@yatagan.bel.tr

 

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

  • 5393 sayılı Belediyeler Yasası ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereğince Yatağan Belediyesine verilen görevlerden; mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek
  • İmar Planı doğrultusunda yeni yeşil alanlar oluşturmak,
  • Dinlence ve çocuk oyun grup alanları ve spor tesisleri oluşturmak
  • Kitlelerin kültürel alış-veriş yoluyla birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve çocukların sağlıklı ortamlarda oynamalarına olanak tanıyarak onları sokaklardan ve sağlıksız yerlerden korumaya yardımcı olmak.
  • Kitlelerin çevre bilincini geliştirmeye çalışmak.
  • İlçemizde mevcut eski eserleri restore ederek ve diğer tabiat ve kültür varlıklarını koruyarak fonksiyonel hale getirip, kamu hizmetlerine sunmak.
  • Hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, çim ekimi, fidan dikimi v.b.) işleri ve gerekli onarımları yapmak, yol ve refüj ağaçlandırmaları ile trafik akışına yardımcı olmak gibi hizmetlerin yürütülmesi gerekçesiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

.