Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

Birim Müdürü

Hasan ÖZTÜRK

 Temizlik İşleri Müd.V.

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 53 88

 Dahili: 501

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

hasan.ozturk@yatagan.bel.tr

 

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

 Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ilgili kanun, tüzük ve genelgeler ile Belediye Encümeni, Belediye meclisi, kararları doğrultusunda ve Belediye Başkanlığımızın verdiği yetki, Yönetmelik, , tamim ve talimatlar çerçevesinde “ Kent içi genel temizlik hizmetleri ve Belediyemiz sınırları içerisinde ( İmar ve mücavir alan sınırları) çöp toplama, süpürme, yıkama ve nakliye yapılmasını yapmak ve yaptırmakla sorumludur”. Mahalle, bulvar, cadde, sokak, refüj, tesis, resmi daire, meydan, anıt ve tarihi eser çevreleri, pazar yerleri ile sanayi bölgelerinin mevsim şartlarına göre cüruf, kar, buz, yaprak ve genel temizliğinin yapılması, yıkanması, sulanması, el ve makine ile süpürülmesi, katı atıkların toplanması, nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Sel, yangın ve benzeri afetlerden dolayı meydana gelebilecek çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, kaza yerlerini temizlemek, resmi bayram, özel günler ile protokol programları dahilinde tören bölgelerinin çevre temizliğini yapmak veya yaptırmak, diğer birimlere yardımcı olmak. Kamuya açık alanlardaki moloz, inşaat atıkları, tehlikeli ve kaba atıkların toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Halkın çevre ve temizlik konularında bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla konferanslar, seminerler düzenlemek, eğitici film, ilan, broşür ve dergi hazırlamak veya hazırlatarak yayınlatmak. Belediye meclis, kararları encümen kararları ve Başkanlık oluru ile Kamu İhale Kanunu çerçevesinde hizmet alımları yapmak, iş programları hazırlamak, kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek. Görevlerin gerektirdiği doküman evrak, dosya, faaliyet ve brifing raporlarını hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.