Zabıta Müdürlüğü

Birim Müdürü

Birol GÜLER

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 54 99

 Dahili:210

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

birol.guler@yatagan.bel.tr

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

Zabıta Müdürlüğü, ilçemizin düzeni, ilçe halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği kapsamında kalan görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve gördüğü suçlular hakkında yetkili olduğu hususlarda resmen, yetkili olmadığı durumlarda ise yetkili organ ve kurumların kararları doğrultusunda 24 saat hizmet esaslı çalışan üniformalı bir birimdir. Belediye Zabıtası kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının kendisine yüklediği görevleri yerine getirir.