YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

            Belediye meclisinin 06.10.2016 tarih ve 2016/213 sayılı kararı ile  imar ve bayındırlık komisyonu ile  bütçe plan komisyonuna havale edilen  Yatağan Belediyesi emir ve yasaklar yönetmeliği komisyonlarca incelenmiş, yapılan müzakereler sonucunda  komisyona havale edilen  yönetmeliğin uygunluğu yönündeki  rapor belediye meclisince de görüşülerek,  Belediyemizce 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) fıkrası gereği  hazırlanan Yatağan Belediye Başkanlığı  Emir ve Yasakları  Yönetmeliğinin  5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası uyarınca aşağıda belirtildiği şekilde belediye meclisine kabulüne, Belediye meclisinin 03.11.2016 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verilmiştir.

         Yatağan Belediyesi emir ve yasaklar yönetmeliği  ilan olunur. 08.11.2016

Yatağan Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği için tıklayınız.

Facebookta Paylaş