evsel katı atık toplama hizmet sözleşmesi duyurusu

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

              Belediyemizin Evsel Katı Atık Toplama hizmetlerinden faydalanan abonelerin, Çevre Bakanlığının Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği, katı atık hizmet bedelini ödeme yükümlülüğü getirdiğinden, bu hizmet bedelinin hangi kriterlere göre alınacağının tespiti, Belediye Meclisimizin 25.10.2016 Tarih ve 2016/234 sayılı kararı ile Evsel Katı Atık Fiyat Tarifeleri başlığı altında yapılmıştır.

            Ancak, aynı Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği hizmetten yararlanan ve yararlanacak olan abonelerle “evsel katı atık toplama hizmet sözleşmesi” yapma yükümlülüğü getirildiğinden, hizmetten yararlanan tüm abonelerin karşılıklı Evsel katı atık sözleşmesi yapmak üzere 15 gün içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

 

Facebookta Paylaş