TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.

Mülkiyeti  Belediyemize  ait  Cumhuriyet Mahallesi  158. Sokak  No: 16/A da bulunan  işyeri aylık KDV hariç  330,00  TL muhammen bedelle  15.10.2017-15.10.2022 tarihleri arasında 5 yıllık olarak, 2886 Sayılı D.İ.K nun 45. maddesi uyarınca kiraya verilmek üzere  02.10.2017  Pazartesi günü  saat 15.15 de  ihale edilecektir.

 İhale meclis  toplantı salonunda yapılacaktır.  İhaleye katılmak  isteyenlerin % 3 tutarında geçici teminatı yatırmaları  gerekmektedir.

 İhaleler ile ilgili şartname her gün  mesai saatleri  dahilinde  Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur. 05.09.2017

 Keyfiyet ilan olunur. 05.09.2017

KİRA ŞARTNAMESİ

Facebookta Paylaş