Bilgi Edinme

27 Nisan 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25445

Karar Sayısı : 2004/7189
Ekli “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esasve Usuller Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Formu (Gerçek Kişiler İçin)
Bilgi Edinme Formu (Tüzel Kişiler İçin)