Meclis Kararları


2021/01 OCAK MECLİS KARARLARI

Döküman

2020/12 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

Döküman

2020/11 KASIM OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI KARARI

Döküman

2020/11 KASIM MECLİS KARARLARI

Döküman

2020/10 EKİM 2. BİRLEŞİM KARARLARI

Döküman

2020/10 EKİM 1. BİRLEŞİM KARARLARI

Döküman

2020/09 EYLÜL MECLİS KARARLARI

Döküman

2020/08 AĞUSTOS MECLİS KARARLARI

Döküman

2020/07 TEMMUZ MECLİS KARARLARI

Döküman

2020/06 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

Döküman