Çevre, Şehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügünden Duyurulur

 İlimiz Yatağan İlçesi Hacıbayramlar Mahallesi mevkiinde Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan "20058130 İşletme Ruhsat Numaralı Turgut Yeraltı Kömür İşletmesi Projesi" ile ilgili olarak hazırlanan ve son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden Bakanlığımıza sunulmuş ve Bakanlık nezdinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai olarak kabul edilmiştir. Son şekli verilen ÇED Raporu "https://eced-duyuru.csb.gov.tr" adresinde 24.03.2022 tarihi itibari ile duyurulmuştur.

ÇED Yönetmeliğin 14. Maddesi 1. Fıkrasında "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir" denilmektedir.

Bu nedenle "20058130 İşletme Ruhsat Numaralı Turgut Yeraltı Kömür İşletmesi Projesi" hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince halka duyurulması gerekmektedir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Bakanlığımıza müracaat edilebilmektedir. Diğer taraftan, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olan ÇED Raporunun ÇED Yönetmeliği gereği 10 takvim günü baz alınarak halkımıza ilanen  duyurulur.