Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu

26.06.2020


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, bireyler ve kurumlar için önemli bir iletişim mecrası haline gelen sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik bir rehber olması amacıyla "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu´´ kitabı hazırlanmıştır.  

"Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele", ´´sosyal medya ve algı Yönetimi", "sosyal medya bağımlılığı" ve "sosyal medya hukuku" gibi bölümlerden oluşan bu kitapta; doğru, sağlıklı ve güvenli bir sosyal medya kullanımına ilişkin öneriler ile hesap ve veri güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularına dair ipuçları yer almaktadır.   

Sosyal medyanın tarihçesi ve teknik özellikleri ile avantajları ve dezavantajlarına kadar geniş bir Yelpazede bir çok konuya değinilen, temel sosyal medya terimlerine ilişkin bir sözlük bölümü de bulunan bu kitap Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı iletişim Bakanlığının web sayfasında   

https://www.iletisim.gov.tr/uploads/docs/SosyalMedyaKullanimKilavuzu.pdf) yayınlanmıştır.

 

Bireylere ulaşması için belediyemiz web sayfalarında yayınlanmıştır. Haklımıza önemle duyurulur.

Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu

Kılavuzu incelemek için tıklayınız