MADENLER TOKİ C1-01 BLOK 3+1 KONUT SATIŞI

18.06.2020             YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç)satış bedelleri, geçici teminat miktarlarıyla ihale tarihleri yazılı bulunan daire (konut) vasıflı taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma)ile ihale edilerek 06.07.2020 Pazartesi günü saat 14.40 da başlayacak ve 7 daire için her dairenin ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır. 

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

PARSEL NO

BLOK NO

KAT NO

NİTELİĞİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ODA SAYISI

BRÜT (m²)

NET (m²)

YÖN

 
 
MUAMMEN
BEDEL

% 3 GEÇİCİ

İhalenin Tarihi

TEMİNAT

 

1

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

Zemin Kat

MESKEN

6

3 1

110,07

88,05

G-B

260.175,00 

7.805,25 

06.07.2020

2

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

Zemin Kat

MESKEN

7

3 1

110,07

88,05

K-B

256.355,00 

7.690,65 

06.07.2020

3

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

Zemin Kat

MESKEN

8

3 1

110,07

88,05

K-D

258.265,00 

7.747,95 

06.07.2020

4

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

1. Kat

MESKEN

9

3 1

110,07

88,05

G-D

292.020,00 

8.760,60 

06.07.2020

5

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

1. Kat

MESKEN

10

3 1

110,07

88,05

G-B

287.880,00 

8.636,40 

06.07.2020

6

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

1. Kat

MESKEN

11

3 1

110,07

88,05

K-B

269.730,00 

8.091,90 

06.07.2020

7

MUĞLA

YATAĞAN

Madenler

1968

A(C1-01)

1. Kat

MESKEN

12

3 1

110,07

88,05

K-D

273.760,00 

8.212,80 

06.07.2020

           

   İhaleye  katılmak isteyenlerin % 3 tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce belediye veznesine yatırmaları  gerekmektedir.

   İhaleler ile ilgili şartname her gün  mesai saatleri  dahilinde  Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur. 15.06.2020

 

İhale şartnamesi 

Resimler