Atatürk Kültür Merkezi

04.05.2023


-Hacı Ömerler Evi-

Yeni Mahalle Sazak Caddesi No:110’da yer alır. Hacı Ömer Tekin tarafından yaptırılmıştır. Ahşap, analı–kuzulu, yuvarlak kemerle, üzeri alaturka kiremitli semer dam örtülü sistem ile düzenlenmiş bir kapı ile avluya girilir. Evin kuzeyine bitişik bir depo vardır. Avluda, bir havuz ve müştemilat yapısı bulunur. Eve giriş batı yönündendir. Dış sofalı plandaki ev, zemin ve birinci kat olarak düzenlenmiştir, üst katı iki oda ve bir eyvandan oluşmuştur. Dört omuzlu kırma çatı üzeri alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Yapı malzemesinde moloz taş ve kireç harcı ile ahşap hatıllar kullanılmıştır. Duvar yüzeyleri sıvanmıştır. Kuzey doğu ve güney doğu oda kapılarının üzeri pahlanmış ve üst kısımları volüt şeklinde bir düzenleme ile taçlandırılmıştır. Pencere üst seviyelerinde, batı ve güney cephelerde silme vardır. Dış sofayı taşıyan ahşap direkler Bursa kemerleri ile birbirine bağlanmıştır. Ön cephede abdestlik kısmı bulunmakta ve bu bölüm, öndeki ahşap direklerle taşınmaktadır. Yanlarda kemerler üçlü dilimli önde ise yarım daire kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Harap haldeki üst kata çıkışı sağlayan merdiveni yıkılmıştır. Merdivenin kibeti yoktur. Yalnız burada, farklı bir uygulama söz konusu olmuş ve çıkma vazifesi gören bir bölüm halini alıp duvara bitişik olarak yapılmamıştır. Kuzey duvarındaki iki ahşap direkle sağlanmış çıkma Bursa kemeri ile birbirine bağlanmıştır. Güney duvarında ise, ahşap kepenkli bir pencere yer alır. Kuzey doğudaki odaya pahlanmış köşesinde bulunan ahşap bir kapı ile girilir. Oda içerisindeki düzenlemede diğer bölge evlerindeki gibidir. Girişin hemen sağında çiçeklik, yüklük ve gusülhanenin bulunduğu bölüm yer almaktadır. Bu odanın aydınlatılması güney, kuzey ve doğu duvarına açılan ikişer pencere ile sağlanmıştır. Doğu duvarındaki pencerelerin arasında alçıdan bir ocak yaşmağında simetrik düzenlenen çiçek motifleri kabartma tekniğinde işlenmiştir. Ocağın üst seviyesinde odayı üç yönden çeviren almelik rafı bulunmaktadır. Bu odanın üst örtüsü “S” biçimindeki çıtalarla taksimatlanmış şemse motiflerinden oluşan tekne tavan uygulaması dikkati çekmektedir. Tavanın tam ortasına büyük boyutlu sekiz kollu yıldız şeklinde bir göbek yerleştirilmiştir. Ayrıca kuzey duvarında bölge evlerindeki ahşap kapıları hatırlatan süslemesiyle kapaklı bir dolap vardır.

Hacı Ömer evinin, dış sofasına açılan eyvan sonradan kapatılarak küçük bir mutfak şekline getirilmiştir. Bu bölümün aydınlatma penceresi dış sofaya bakmakta pencere üstündeki ahşap tablada Osmanlıca bir yazı bulunmaktadır. Ancak çok tahrip olmuş durumundaki bu metin okunamamıştır. Bu uygulama bölge evlerinde hiç görülmeyen bir durumdur.

Hacı Ömer evinin güney-batı odası ise kuzey-doğu odasının gusülhanesi bir kapıya dönüştürülerek kuzey cephede sonradan eklenmiş bir balkon çıkması ile irtibatı sağlanmaktadır. Bu odanın da üç yönden dolaşan almelik rafları vardır. Hacı Ömer evi dış sofasındaki ahşap direklerle taşınan güney cephe düzenlemesi bölge evlerinden farklı bir cephe tasarımı olarak görülmektedir. Muğla Valilğinin Katkılarıyla  Restore çalışmaları sonrasında kültürel miras olarak İlçemize kazandırılan tarihi yapı  20. y.y başlarında inşa edilmiştir.